بایگانی برچسب ها: کولبرهای کوهستان پیرانشهر

عکس و اسامی کشته شدگان کولبر پیرانشهر + مرگ ۵ کولبر جوان

عکس و اسامی کشته شدگان کولبر پیرانشهر + مرگ ۵ کولبر جوان

عکس و اسامی کشته شدگان کولبر پیرانشهر + مرگ ۵ کولبر جوان عکس و اسامی کشته شدگان کولبر پیرانشهر + مرگ ۵ کولبر جوان کولبر پیرانشهر عکس و اسامی کشته شدگان کولبر پیرانشهر که مرگ ۵ کولبر جوان گزارش شده است که این در حالی که سنگینی اندوه و ماتم مرگ مظلومانه آتش نشانان در میان شعله های آتش و آهن گداخته پلاسکو بر دل های خانواده های ایرانی مانده خبر مرگ غریبانه مردان کولبر در زیر آوار بهمن های فروریخته در پرتگاه های کوهستانی در مرز ایران و عراق داغی مضاع...

ادامه مطلب