بایگانی برچسب ها: ماجرای اتهامات حسین فریدون

ماجرای اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور حسن روحانی

ماجرای اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور حسن روحانی

ماجرای اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور حسن روحانی ماجرای اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور حسن روحانی اتهامات حسین فریدون ماجرای اتهامات حسین فریدون برادر رئیس جمهور حسن روحانی که برادر بزرگتر دکتر روحانی هستند و دستیار رئیس جمهور و مشاور وزیر امور خارجه کشورمان هستند. ماجرای کامل اتهامات حسین فریدون تهران نیوز نوشت: علی رستگار سرخه که در ماجرای افشای فیش های حقوقی از سمت خود عزل شده بود، پس از مدتی به اتهام عضویت در یک شبکه ...

ادامه مطلب