بایگانی برچسب ها: اسپری گاز در کنسرت محسن یگانه

فیلم حمله به کنسرت محسن یگانه با گاز فلفل اشک آور بم کرمان

فیلم حمله به کنسرت محسن یگانه با گاز فلفل اشک آور بم کرمان

فیلم حمله به کنسرت محسن یگانه با گاز فلفل اشک آور بم کرمان فیلم حمله به کنسرت محسن یگانه با گاز فلفل اشک آور بم کرمان حمله به کنسرت محسن یگانه فیلم حمله به کنسرت محسن یگانه با گاز فلفل اشک آور و اسپری فلفل در کنسرت بم استان کرمان که باعث ناراحتی محسن یگانه شده است و در اینستاگرامش نوشت. یگانه در نوشته اینستاگرامی خود از به کار بردن اسپری گاز فلفل در کنسرت خود خبر داد. فیلم حمله به کنسرت محسن یگانه با گاز فلفل اشک آور بم کرمان او در ای...

ادامه مطلب