بایگانی برچسب ها: فیلم کارتخوان بیمارستان

فیلم کارتخوان دکتر جراح در اتاق عمل بیمارستان بالای سر بیمار

فیلم کارتخوان دکتر جراح در اتاق عمل بیمارستان بالای سر بیمار

فیلم کارتخوان دکتر جراح در اتاق عمل بیمارستان بالای سر بیمار فیلم کارتخوان دکتر جراح در اتاق عمل بیمارستان بالای سر بیمار اتاق عمل دانلود فیلم کارتخوان در اتاق عمل که دکتر جراح با آوردن دستگاه کارتخوان بالای سر بیمار در اتاق عمل بیمارستان تهران از بیمار درخواست پول می کند که خواهید دید. محمد حسین میر دهقان مدیر کل نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت بیان کرد: طی بازدید هایی که از مراکز درمانی و کلینیک های سطح شهر صورت گرفت، مطلع شدیم...

ادامه مطلب