بایگانی برچسب ها: اس ام اس 9830756

ماجرای پیامک کسر حساب بابت سرشماره ۹۸۳۰۷۵۶ همراه اول

ماجرای پیامک کسر حساب بابت سرشماره ۹۸۳۰۷۵۶ همراه اول

ماجرای پیامک کسر حساب بابت سرشماره ۹۸۳۰۷۵۶ همراه اول ماجرای پیامک کسر حساب بابت سرشماره ۹۸۳۰۷۵۶ همراه اول پیامک ۹۸۳۰۷۵۶ همراه اول ماجرای پیامک کسر حساب بابت سرشماره ۹۸۳۰۷۵۶ همراه اول این روزها برای برخی از مشترکین اعتباری همراه اول پیامکی با عنوان مشترک گرامی مبلغ ۴۵۰۰ ریال بابت سرشماره ۹۸۳۰۷۵۶ با تایید دریافتی از حساب شما کسر گردید، دریافت شد. طی چند روز گذشته و در چند روز متناوب پیامکی از مشترکین اعتباری همراه اول، مبالغ متفاوتی از...

ادامه مطلب